Wat is een “fling” en wat is het verschil met een relatie? (2024)

Een “fling” is volgens sommigen een ideale en makkelijke manier om te daten, zonder vast te zitten aan de lasten, de verplichtingen en de inzet van een romantische relatie. Het is echter niet voor iedereen weggelegd, want zonder duidelijke afspraken of regels kan dit type van relatie ook leiden tot teleurstelling en frustratie. Maar wat is zo’n fling nu eigenlijk? En vooral, hoe kun je een fling onderscheiden van een serieuze relatie?

Wat kun je lezen in dit artikel?

  • Wat is een “fling”?
  • Wat zijn de verschillen tussen een fling en een relatie?
  • 1. Scharrel versus “liefde”
  • 2. Alleen lust, geen verplichtingen
  • 3. Geen verwachtingen van elkaar
  • 4. Geen familie en/of vrienden ontmoeten
  • 5. Niet praten over de toekomst/geen toekomstplannen maken
  • Wat doe je als je (g)een relatie wilt met je “fling”?
  • Conclusie

Wat is een “fling”?

Een fling is een casual manier van daten of een casual relatie. Deze relatie tussen twee mensen is vooral fysiek en seksueel van aard. Jullie zien elkaar op regelmatige basis en genieten dus wel van de lusten, maar jullie hebben verder weinig verplichtingen of verwachtingen naar elkaar toe.

Hoewel een fling ook meestal van korte(re) duur is, is het niet hetzelfde als een onenightstand. Een fling kan enkele dagen, weken of zelfs maanden duren. Zo kiezen veel mensen ervoor om een korte fling te hebben tijdens de zomermaanden, een vakantieliefde dus. Je brengt dan gedurende een korte periode veel tijd met iemand door, maar jij en je partner weten allebei goed dat jullie relatie niet voor de langere termijn is en dat het op het einde van de zomer voorbij is.

Soms kunnen flings uitgroeien tot serieuze, stabiele en emotionele relaties, maar meestal is dat niet het geval.

Wat zijn de verschillen tussen een fling en een relatie?

Doordat je vaak tijd met elkaar doorbrengt en samen leuke dingen doet, kan het soms best onduidelijk zijn of er sprake is van een fling of er toch meer aan de hand is. Zo valt het vaak voor dat het voor een van de partners duidelijk is dat het nooit iets meer zal worden dan een kortstondig avontuur, terwijl het voor de andere bijna aanvoelt alsof jullie daadwerkelijk een relatie hebben. Dat leidt vaak tot teleurstelling en een gebroken hart. Aan de hand van onderstaande factoren kun je alvast uitzoeken wat jullie hebben:

1. Scharrel versus “liefde”

Bij een fling ligt de nadruk meer op het seksuele contact tussen twee personen. Uiteraard is fysieke aantrekkingskracht ook belangrijk in een serieuze relatie, maar er spelen nog veel andere facetten een belangrijke rol om te kunnen spreken van een succesvolle relatie, zoals bijvoorbeeld het emotionele, intellectuele en spirituele aspect. Je wil elkaar immers graag door en door leren kennen.

Is de andere persoon toch vooral geïnteresseerd in het fysieke en seksuele contact met jou zonder dat hij of zij jou ook beter wil leren kennen op andere vlakken? Blijven jullie conversaties eerder oppervlakkig? Dan is dat een duidelijk teken dat hij of zij de relatie liefst informeel wil houden.

2. Alleen lust, geen verplichtingen

Zoals eerder gezegd draait een fling vooral om het seksuele contact. Wanneer jullie elkaar zien is het dan ook altijd leuk en gezellig. Jullie hebben samen veel plezier, lachen veel en beleven leuke avonturen.

Een relatie, daarentegen, is niet altijd rozengeur en maneschijn. Er zijn ook moeilijke momenten en er komen ongetwijfeld uitdagingen op jullie pad. Is je partner er nauwelijks of niet wanneer het eens wat minder goed gaat? Dan is wat jullie hebben misschien toch eerder een fling. In dit type relatie heb je immers wel de lusten maar niet de lasten en verplichtingen van een stabiele relatie.

3. Geen verwachtingen van elkaar

Daarnaast heb je bij een fling ook weinig verwachtingen van elkaar. Jullie zien elkaar misschien geregeld, maar jullie communiceren zeker niet dag in dag uit. Jullie contact is eerder sporadisch en vindt vooral plaats wanneer het jullie het best uitkomt. Daarom zitten er ook vaak gaten in de communicatie en horen jullie elkaar soms voor langere periodes niet. Tijd maken voor elkaar staat bij een fling niet bovenaan het prioriteitenlijstje en daar hebben jullie begrip voor.

Wanneer je echter echt om iemand geeft, doe je alle moeite om tijd met elkaar door te brengen, zelfs als je het erg druk hebt. In een romantische relatie communiceer je ook vaker, zelfs als je niet bij elkaar bent.

4. Geen familie en/of vrienden ontmoeten

Als je een relatie hebt met iemand, is het normaal en zelfs logisch dat je op een bepaald moment zijn of haar familie en/of vrienden zal ontmoeten. Dit is gewoon de volgende stap in jullie relatie. Je maakt namelijk deel uit van elkaars leven, dus het is een belangrijk moment om ook de andere belangrijke personen in je partners leven te leren kennen. Komt dit moment echter niet of wordt het steeds uitgesteld? Dan is de kans groot dat jouw partner jou enkel ziet als een fling.

5. Niet praten over de toekomst/geen toekomstplannen maken

Bij een fling leef je vooral heel erg in het moment en wil je nu genieten van elkaar. Aangezien jullie beiden weten dat jullie relatie slechts van korte duur is, zijn jullie niet bezig met de toekomst en maken jullie geen plannen voor binnen een aantal weken of maanden. Jullie afspraakjes worden daardoor ook vaak heel erg last minute ingepland.

In een serieuze romantische relatie, daarentegen, zie je je partner deel uitmaken van jouw toekomst en vice versa. Jullie praten over een toekomst van jullie samen. Jullie maken plannen en praten over serieuze onderwerpen zoals samenwonen, trouwen en zelfs kinderen.

Wat doe je als je (g)een relatie wilt met je “fling”?

Afspraken

Als je aan een fling begint, is het belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken; dit zorgt ervoor dat jullie beiden weten waar jullie aan toe zijn. Spreek jullie verwachtingen eerlijk uit en geef jullie grenzen aan. Stel ook regels op over hoe vaak jullie elkaar gaan zien en hoe jullie communiceren. Herinner elkaar ook doorheen de relatie regelmatig aan de gemaakte afspraken.

Gevoelens

Merk je dat je ondanks deze regels en afspraken toch romantische gevoelens krijgt voor je fling? Praat dan nog eens goed over jullie regels. In de meeste gevallen is het echter verstandiger om jullie fling onmiddellijk te beëindigen. De kans dat dit uitgroeit tot een een serieuze relatie is namelijk niet erg groot.

Hoewel de kans klein is, is het uiteraard niet onmogelijk. Denk je dat je partner ook gevoelens voor jou ontwikkelt? Bestaat er volgens jou wel een mogelijkheid dat jullie fling uitgroeit tot iets meer? Praat er dan vooral over met elkaar en zoek samen uit of een romantische relatie voor de lange termijn iets voor jullie is. Blijf echter niet geloven en hopen zonder deze gevoelens uit te spreken, want dat zal enkel zorgen voor teleurstelling en frustratie.

Conclusie

Een fling is een relatie tussen twee mensen die vooral of bijna uitsluitend seksueel is. Sommige mensen hebben liever een fling dan een relatie, omdat ze dan wel de lusten maar niet de extra verplichtingen en verwachtingen hebben die horen bij een stabiele romantische relatie.

Kies je ervoor om een fling met iemand te starten? Maak dan op voorhand duidelijke afspraken en communiceer over jullie verwachtingen. Zo is de kans op frustratie, teleurstelling en een gebroken hart als een van de twee later toch gevoelens krijgt kleiner.

Ben je toch niet helemaal zeker over wat jullie nu hebben? Dan kun je aan de hand van enkele factoren alvast meer duidelijkheid krijgen. Heb je de familie en vrienden van je partner na een bepaalde tijd nog steeds niet ontmoet of praten jullie nooit over de toekomst? Dan is de kans groot dat je partner jou enkel ziet als een fling.

Bekijk ook deze gerelateerde artikelen

  • Relatiesites: De beste 7 datingsites voor een serieuze relatie

Wat is een “fling” en wat is het verschil met een relatie? (4)

Dit artikel is geschreven door Robin de Boer

Dating coach Robin is al jarenlang blogger voor Datingsitekiezen.nl. Getrouwd met een leuke man die ze heeft ontmoet via een datingsite. Een creatieve veelvraat die gek is op schrijven, ontwerpen en tekenen.LinkedIn

Wat is een “fling” en wat is het verschil met een relatie? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6019

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.